Algirdas Darongauskas, fotografas | photographer

IMG_9415--
“Olandų kepurės fotografavimas – tai fotokamerų skandinimo istorija“ ~ A.Darongauskas

A. Darongauskas gimė 1957 m., Klaipėdoje. Fotografija susidomėjo dar vaikystėje, kai būdamas 12 metų pradėjo fotografuoti tėvo padovanotu fotoaparatu „Fed“. Nuo 1989 m. yra Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, 2005 m. jam suteiktas meno kūrėjo statusas. Klaipėdietis fotomenininkas aktyviai fotografavo daugiau nei 40 metų. Per šį laikotarpį patyrė įvairių kūrybinių ieškojimų. Fiksavo Klaipėdos miestą, aplinkinius kraštovaizdžius, katalikų šventes – atlaidus, kūrė portretus ir kt. Tačiau didžiausią jo fotografinės kūrybos dalį sudaro ciklas „Olandų Kepurė“, fotografuotas daugiau nei 10 metų. Jame – keli tūkstančiai juostiniu fotoaparatu užfiksuotų kadrų. Šiose fotografijose – apie 1,5 km nuolat besimainančios Baltijos jūros pakrantės. A. Darongauskas – kol kas vienintelis fotografas taip rūpestingai ir nuodugniai fiksavęs šiame išskirtiniame Pajūrio regioninio parko draustinio ruože stūksančius akmenis.


A. Darongauskas was born in 1957 in Klaipėda. Photography attracted him back in childhood: being twelve years old he began taking photos with FED camera, given to him as a present from his father. In 1989 he became a member of the Union of the Lithuanian Photographers and in 2005 he was granted the status of an art creator. The artist has been actively engaged in photography for more than 40 years. During this time there were many creative experiments. He took pictures of Klaipėda and surrounding landscapes, Catholic feasts, portraits, etc. However, the greatest share of his creative works is covered by the Dutchman’s Cap series, photographed more than 10 years ago. The series features several thousand pictures, taken using a film camera. These pictures depict the 1.5 km of the constantly changing shore of the Baltic Sea. A. Darongauskas is so far the only photographer, who took such a great care to capture the stones, sitting on this extraordinary strip of the reserve of the Seaside Regional Park.


Svarbiausi fotografijų ciklai:

 • Olandų Kepurė (1998–2014).
 • Lietuvos pranciškonų vienuolyno istoriografinis paveldas (2007–2013).
 • Žemaičių Kalvarijos atlaidai (1993–2013).
 • Amžinybės portretai (2005–2007).

Personalinės parodos:

 • 2015 m. „Palikta kepurė“, meno galerija „M art“, Klaipėda.
 • 2008 m. „Olandų Kepurė“, galerija „Paletė“, Klaipėda.
 • 2007 m. „Olandų Kepurė“, Klaipėdos fotografijos galerija, Klaipėda.
 • 2006 m. „Olandų Kepurė“, Vilniaus fotografijos galerija, Vilnius.
 • 2005 m. „Olandų Kepurė“, Meno galerija „Kauno langas“, Kaunas.
 • 2004 m. „Olandų Kepurė“, Kėdainių rotušės dailės galerija, Kėdainiai.
 • 2003 m. „Olandų Kepurė“, Kaliningrado dailės galerija, Rusija.
 • 2002 m. „Olandų Kepurė“, Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“, Šiauliai.
 • 2002 m. „Olandų Kepurė“, Panevėžio fotografijos galerija, Panevėžys.
 • 2002 m. „Olandų Kepurė“, Dailės parodų rūmai, Klaipėda.
 • 2000 m. „Olandų Kepurė 3“, Klaipėdos menininkų namai, Klaipėda.
 • 1999 m. „Olandų Kepurė 2“, Klaipėdos menininkų namai, Klaipėda.
 • 1998 m. „Olandų Kepurė 1“, Klaipėdos menininkų namai, Klaipėda.

Fotografijos kolekcijose:

 • Lietuvos fotomenininkų sąjunga.
 • Lietuvos dailės muziejus.

Leidiniai:

 • Algirdas Darongauskas, Danguolė Ruškienė. Klaidžiojantys Akmenys. Olandų Kepurė. Klaipėda: VšĮ Kūrybos litorina, 2017.
 • Algirdas Darongauskas, Edmundas Untulis. Amžinybės portretai. Daktaro Vaclovo Into pasaulis. Klaipėda: Eglės leidykla, 2009.
 • Algirdas Darongauskas. Olandų kepurė. Akmenų stebuklai Klaipėdos pajūry. Klaipėda: Eglės leidykla, 2007.

The major series of photographs:

 • The Dutchman’s Cap (1998–2014).
 • The Historiographic Heritage of the Lithuanian Franciscan Monastery
  (2007–2013).
 • The Feast of the Samogitian Calvary (1993–2013).
 • The Portraits of Eternity (2005–2007).

Personal exhibitions:

 • 2015 — Forgotten Cap, M art Gallery, Klaipėda.
 • 2008 — The Dutchman’s Cap, Paletė Gallery, Klaipėda.
 • 2007 — The Dutchman’s Cap, Klaipėda Photography Gallery, Klaipėda.
 • 2006 — The Dutchman’s Cap, Vilnius Photography Gallery, Vilnius.
 • 2005 — The Dutchman’s Cap, Kauno langas Art Gallery, Kaunas.
 • 2004 — The Dutchman’s Cap, Kėdainiai Town Hall Art Gallery, Kėdainiai
 • 2003 — The Dutchman’s Cap, Kaliningrad State Art Gallery, Russia
 • 2002 — The Dutchman’s Cap, Laiptų galerija Šiauliai City Culture Centre, Šiauliai.
 • 2002 — The Dutchman’s Cap, Panevėžys Photography Gallery, Panevėžys.
 • 2002 — The Dutchman’s Cap, Exhibition Hall, Klaipėda.
 • 2000 — The Dutchman’s Cap 3, Klaipėda Artists’ House, Klaipėda.
 • 1999 — The Dutchman’s Cap 2, Klaipėda Artists’ House, Klaipėda.
 • 1998 — The Dutchman’s Cap 1, Klaipėda Artists’ House, Klaipėda.

Photographs in private collections:

 • Union of the Lithuanian Photographers.
 • Lithuanian Art Museum.

Publications:

 • Algirdas Darongauskas, Danguolė Ruškienė. Wandering Stones. The Dutchman’s Cap. Klaipėda: Kūrybos litorina ltd, 2017.
 • Algirdas Darongauskas, Edmundas Untulis. Portraits of Eternity. The World of
  Dr Vaclovas Intas. Klaipėda: Eglė Print House, 2009.
 • Algirdas Darongauskas. The Dutchman’s Cap. Stone Miracles on Klaipėda Seaside. Klaipėda: Eglė Print House, 2007.